sobota, 20 września 2008

PLAYBACK PLAY

playBACKplay I: Giacinto Scelsi

Frances Marie-Uitti [wiolonczela]
+
Dagna Sadkowska [skrzypce]
Aleksandra Bugaj [skrzypce]
Joanna Kujda [altówka]
Mikołaj Pałosz [wiolonczela]

27.XI.2008 - 29.XI.2008, Zachęta

Koncert: 29.XI. Zachęta, godz. 20.00

Kompozycje:
- Ko-Tha
- Elegia Per Thy
- Duet for Cello and Violin
- String Quartet No. 4
- Improv

organizacja: pataka ind. + Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Aktywnej SO:ON + Zachęta

Brak komentarzy: